GİZLİLİK POLİTİKASI

Armada Araştırma, Fikirpaneli.com sitesinin işleticisi olarak siteye kayıt formu ile kayıt olan kişilerin bilgilerini toplamaktadır. Kayıt işleminin başarısız olması durumunda bilgileriniz, herhangi bir sahtekârlık veya yanlış kullanımın önlenmesi amacıyla bazı sınırlı bilgiler dışında tarafımızdan saklanmayacaktır. Kayıt sırasında toplanan bilgiler, kampanya çalışmaları veya Panelist’in hesabına yönelik özel iletişim ve promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Fikirpaneli bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde Fikirpaneli üzerinden yapılan işlemlere ait veriler istatistiksel olarak analiz edilmekte ve saklanmaktadır. Armada Araştırma, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Panelist’lerin haberi veya onayı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, pazarlama amacıyla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Panelist’in profil bilgileri panel üyesi olarak kaldığı sürece saklanmaktadır. Herhangi bir sebeple panelden çıktığınızda veya çıkarıldığınızda profil bilgileriniz 30 gün içinde silinir.

Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Panelist, işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylayarak, Armada Araştırma ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Armada Araştırma’nın iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.

Panelist, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Armada Araştırma olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Panelist’in kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiksel bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin Armada Araştırma’ya yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir. Panelist, kendisine ait kişisel verilerinin Armada’nın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Panelist’e ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Panelist; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Armada’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.