ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Siz ve Armada Araştırma arasında “Fikirpaneli’ne üyelik sözleşmesi”ni içerir. Armada Araştırma tarafından işletilen www.fikirpaneli.com internet sitesi (bundan böyle Fikirpaneli olarak anılacaktır) ve bu siteye kayıt olan kişiler (bundan böyle “Panelist” olarak anılacaktır) arasında, panelistlerin kayıt esnasında okunarak elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Bu sözleşmenin konusu, Armada Araştırma tarafından Panelist’e yönelik hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Panelist, bu siteye kayıt olmakla üye olma şartlarına ve gizlilik politikalarına dair her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır. Panelist, sözü edilen her türlü hususa ve şartlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Panele Katılma ve Hizmet Kullanım Şartları
  • 16 yaş üzerinde olmak koşuluyla herkes fikirpaneli’ne üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak Armada Araştırma’nın hiçbir gerekçe sunmaksızın üyeliği reddetme hakkı saklıdır. Üyelik işlemi, Panelist olmak isteyen kişinin üyelik formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak doldurması ve e-posta adresine gelen linke tıklayarak fikirpaneli’ne kayıt işlemini tamamlaması ve Armada Araştırma tarafından üyeliğin onaylanması ile tamamlanır. Kayıt işlemi tamamlanmadan iş bu sözleşmede tanımlanan Panelist olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  • Siteye üye olabilmek için daha önce Armada Araştırma tarafından geçici veya kalıcı olarak siteden uzaklaştırılmış olmamak gerekmektedir. Siteden geçici veya kalıcı olarak uzaklaştırılmış kişiler, üye formunu doldurup, hesaplarını aktif etseler bile Armada Araştırma tarafından tekrar üyelikten uzaklaştırılır.
  • Panelist olarak panele kendi rızanız ile katıldığınız ve kayıt yaptığınız esnada e-posta adresinizi doğruladığınız için fikirpaneli’nden alacağınız e-postaları spam veya istenmeyen e-posta olarak işaretlememelisiniz. Böyle bir durumda, Armada Araştırma’nın uğrayacağı bir zarardan sorumlu olabilirsiniz.
  • Katılım ücretleri: Fikirpaneli’ne katılım tamamen gönüllü ve ücretsizdir.
 1. Hak ve Yükümlülükler
  • Panelistin Hak ve Yükümlülükleri
  • Panelist, Panelistlik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Fikirpaneli’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
  • Panelist, Armada Araştırma’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Armada Araştırma’nın Panelistler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  • Panelist, Armada Araştırma’nın işbu Sözleşme konusu Hizmetleri yerine getirmesine yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma yaptığı iş ortakları ile diğer 3. kişilere, Armada Araştırma’nın Panelistler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne şart altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
  • Panelistin, Armada Araştırma tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı Kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre gibi araçların güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Panelist’in kendi sorumluluğundadır. Panelist’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Panelist’in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Armada Araştırma’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  • Panelist, Fikirpaneli dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Armada Araştırma, Panelist tarafından Armada Araştırma’ya iletilen veya Fikirpaneli üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  • Panelist, ‘Puanlarım’ sayfasında yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist, Armada Araştırma’ya verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Bilgileri olduğunu ve bu İletişim Bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Panelist, İletişim Bilgilerinin Panelist’in kendisine ait olmamasından veya İletişim Bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı Armada Araştırma’nın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Panelist’in kendisi için oluşturulmuş Panelist Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Panelist; Armada Araştırma’nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Panelist’in Panelistliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Panelist, Armada’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
  • Armada Araştırma’nın sunduğu hizmetler’den yararlananlar, Panelist ve Fikirpaneli’ni kullananlar, Fikirpaneli dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Panelist’in, Fikirpaneli dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Panelist, Armada ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Fikirpaneli dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Armada Araştırma ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Panelist’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Armada Araştırma ve Armada Araştırma Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Armada Araştırma doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • Fikirpaneli’nde ve Fikirpaneli üzerinden link verilen internet sitelerinde, Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Armada Araştırma’nın, Armada Araştırma çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Armada Araştırma, Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
  • Panelistler arasında veya bir Armada Araştırma yöneticisine ya da başka bir Armada Araştırma çalışanına yönelik tehdit, taciz, hakaret ya da onur kırıcı içerik, Nefrete veya şiddete teşvik edici içerik, Bağnaz, ırkçı, etnik, cinsel veya başka şekillerde rahatsız edici içerik, Uygunsuz siyasi veya dini mesaj, Herhangi bir mal veya hizmeti reklam veya pazarlamaya yönelik içerik, Virüs, bozuk dosya “Truva Atı” veya diğer kötü niyetli yazılımları içeren içerik, Sizin veya başka bir kimsenin kişisel bilgilerini içeren içerik, Başka birine ait olan veya telif hakları ile korunan içerik, Armada Araştırma’nın, Panelistler tarafından gönderilen bilgileri önceden kontrol etmediğini unutmayın. Bununla birlikte, Armada Araştırma, Anketler veya Panel üyelerine sunulan diğer interaktif özellikler aracılığıyla gönderilen içerikleri kaldırma hakkını saklı tutar.
  • Panelist ve Armada Araştırma birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Panelist ve Armada Araştırma tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
  • Armada Araştırma’nın yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Panelist’in, Fikirpaneli üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.
  • Panelist işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Armada Araştırma’ya bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Armada Araştırma tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Armada’nın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Armada’nın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Armada Araştırma tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist’in işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Armada işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, Panelistliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda Panelistlik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Armada Araştırma lehine vazgeçtiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  • Panelist’in Armada Araştırma’ya ilişkin referans mesajlarını ve Mesajlar’ı, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde Armada Araştırma’nın Panelist’in Panelistliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist Panelistlik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, Panelistliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Panelist, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Armada’ya bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talep’in Armada tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Armada Araştırma’nın savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal kendisine sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Armada’nın herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Armada Araştırma tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Panelist’in işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Armada Araştırma işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, Panelistliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Panelist işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda Panelistlik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Armada Araştırma lehine vazgeçtiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  • Panelist, Fikirpaneli üzerinden kazandığı puanları hiçbir şekilde bir başkasına devredemez.
 • Armada Araştırma’nın Hak ve Yükümlülükleri
 1. Armada Araştırma, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Panelist’in sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Panelist de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Armada, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Panelist, Armada’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Armada tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Armada tarafından doğrudan yapılabilir. Armada tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Panelist tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Panelist’e aittir.
 2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Armada tarafından Armada kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Armada’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Armada Araştırma, Fikirpaneli’nde yer alan Panelist bilgilerini veya Panelist’in açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Panelist güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. Armada Araştırma, Fikirpaneli’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan Mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu Mesaj, anket veya içeriği giren Panelist’in Panelistliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Panelist Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle Mesaj, anket ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve Panelistliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Armada Araştırma, Fikirpaneli içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Panelistler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Armada tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Panelist’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Armada tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Panelistler’e duyurulur.
 6. Armada Araştırma istediği zaman, Fikirpaneli’nde belirtmek suretiyle Hizmetleri ücretli veya Puan karşılığı olarak veya başka yollarla sağlayabilir. Fikirpaneli’nde bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Paneliste de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.
 7. Panelistlere, Fikirpaneli ve Armada Araştırma e-posta adreslerinden her türlü SMS ve E-Posta gönderilebilir.
 8. Armada Araştırma dilediği zaman Fikirpaneli’ni bir başka şirkete devredebilir. Devralan şirketin sağladığı şartlardan Armada Araştırma sorumlu tutulamaz.
 9. Armada Araştırma, Panelistlere göndereceği anketler için zaman taahhütü vermemektedir. Armada Araştırma, istediği zaman Panelistlere anket gönderebilir veya hiç göndermeyebilir.
 10. Panelist, Son katılım tarihinden önce tamamladığı her anket için puanlar kazanır. Puanın büyüklüğü, anketin zorluğuna, uzunluğuna veya diğer benzer faktörlere göre farklılık gösterebilir.
 11. Panelistin kazandığı puanlar, 1000 puana ulaşınca panelist puanları karşılığında hediye çeki/kartı talebini 30 gün içinde Fikirpaneline E-Posta yoluyla iletmelidir. Talep, tamamen Panelist’in sorumluluğundadır. Bu süre talep yapılmayan puanlar silinir ve Panelist hiç bir hak iddia edemez.
 12. Panelist’in puan kazanması kendisine iletilen anketi tamamlamasına bağlıdır. Panelist, eksik, yarım, tamamlamadığı anketler için puan ve hediye talebinde bulunamaz.
 13. Panelist, kendisine iletilen anketleri mantıklı ve doğru cevaplamakla yükümlüdür. Mantık kontrolünden geçmeyen anketlerin puanları Panelist hesabına yansıtılmaz.
 14. Tamamlanan anketlerin puanları gerekli kontrollerden sonra en geç 10 iş günü içinde Panelistin hesabına yansıtılır.
 15. Bir anket gerekli sayıda panel üyesi tarafından cevaplandığında veya profiliniz anket ile uyumlu olmadığında, Fikirpaneli, çalışmayı herhangi bir aşamasında sonlandırma ve cevapları toplamama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda ve anket sırasında erişilen seviyeye bağlı olarak, kısıtlı sayıda puan verilebilecek veya hiç puan verilmeyebilecektir.
 1. HİZMETLER

Armada Araştırma, bu sözleşme kapsamında Panelistlere içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Bu hizmetler kapsamında, izinli araştırma çalışmalarının yapılması, panelistlere profil bilgilerine uygun anketlerin iletilmesi ve bunun için gerekli altyapının hazırlanması, izinli araştırma ve anket gelirlerinin hesaplanması ve Panelistlere iletilmesi bulunmaktadır.

 1. Panelist işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendisine yöneltilecek anketlere yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.
 2. Panelist iletişim bilgileri Armada Araştırma tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Armada, İzinli Araştırma Hizmeti’ni verebilmek için herkesle reklamveren olarak anlaşabilir. Panelist aksini beyan etmediği sürece; Armada, İzinli Araştırma Hizmeti’nin yürütülmesi için Panelist’in kendisine açıkladığı tüm İletişim kanallarını İzinli Araştırma yapmak amacıyla kullanabilir.
 3. Panelist, işbu Sözleşme’ye uygun olarak kendisine yöneltilecek anket içeriğinin Armada Araştırma tarafından kullanılmasının izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda Armada tarafından kendisine herhangi bir ödüllendirme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. İzinli Araştırma karşılığında kazanılan hediye çekleri/kartları nakde çevrilemez. Hediye çeki/kartı hediyelerinin garanti süresi dışındaki sorunları Armada Araştırma’nın sorumluluğuna girmez.
 1. Sözleşme ile ilgili Değişiklikler ve Mücbir Sebepler

Armada Araştırma, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda Fikirpaneli’nde ilan ederek değiştirebilir. Bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Panelist, söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde, işbu değişikliğin Fikirpaneli’nde ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde keyfiyeti Armada Araştırma’ya yazılı olarak bildirip, Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak, değişiklik tarihine kadar kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, feshedebilir. İşbu Sözleşme, Panelist’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceği gibi, haklı nedenler dışında gerekçe gösterilmeksizin Panelist tarafından tek taraflı olarak feshedilemez. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Armada Araştırma bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Armada için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Armada’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Armada Araştırma’nın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Fikirpaneli’ne ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Armada’nın makul kontrolü haricinde gelişen ve Armada’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Yetki ve Yürürlük

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu Sözleşme Panelist’in elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Bu belge altı hükümden oluşmaktadır ve elektronik olarak kabul edilmiştir.