Fikirpaneli Nedir?

Fikirpaneli, tüketici araştırmaları, kamuoyu yoklamaları, sağlık araştırmaları, akademik araştırmalar, sosyal medya araştırmaları, müşteri memnuniyeti ve reklam araştırmaları gibi pek çok alanda katılımcıların fikirlerini almak üzere Armada Araştırma tarafından kurulmuş, izinli bir online araştırma platformudur. 

Fikirpaneli’ne üye olan katılımcıların tüm kişisel bilgileri koruma altındadır. Tüm kişisel bilgiler ve  anketlere verilen cevaplar sadece istatistiksel olarak değerlendirilmekte ve 3. sahış ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

Anketlere verilen cevaplardan elde edilen veriler değerlendirilmekte ve kurum ve şirketler için strateji, plan, içgörü ve geleceğe dönük tahmin yapılmakta, bilimsel araştırmalar için de yol gösterici olmaktadır. Anket katılımcıları, araştırmanın amaç ve hedefine göre yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek gibi belirli kriterlerde ve tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilmektedir.

Anket Nedir?

Kişilerin belirli konularda düşünce, duygu ve tutumlarını saptamak amacıyla önceden yazılı olarak hazırlanmış soru formları veya listeleridir. Bir anketin güvenilirliği, soruların düzgün ve amaca uygun tasarlanması yanında, sorulara cevap veren kişilerin de doğru ve gerçekçi bilgileri vermesine bağlıdır.